0

Basisschool De Smiskens

Terug naar projecten
Vlaamse Gemeenschap
archiles architecten
Van Roey
Alfa TI | Van Roey Services
Onderwijs
2024
Turnhout

Pilootproject in DBFM projectspecifieke scholenclusters

De uitvoering van het Masterplan Scholenbouw van de Vlaamse regering krijgt verder vorm met GO! basisschool De Smiskens in Turnhout als pioniersproject voor de eerste scholencluster van het GO!, bestaande uit 7 scholen. Samen met Democo, investeerders Rebel en EPICo neemt Van Roey een voortrekkersrol op in het hiervoor opgerichte consortium Aurora Scholen. De Smiskens is meteen ook de eerste school die Van Roey voor z’n rekening neemt.

0

Ecologie en leefbaarheid zijn bepalend

Het nieuwe schoolgebouw is ontworpen door de experts van archiles architecten met het oog op maximale leefbaarheid en ecologische verantwoordelijkheid. De schoolactiviteiten konden tijdens de werken verhuizen naar tijdelijke klascontainers en zullen uiteindelijk integraal in de nieuwbouw worden gehuisvest. In januari 2024 start de afbraak van het oude gebouw. De hiermee vrijgekomen oppervlakte wordt ingevuld met een ecologisch groen gebied. Deze strategische inrichting en het behoud van groene ruimtes dragen bij tot biodiversiteit, waterinfiltratie en de leefbaarheid. Het gebouw is ontworpen met een centraal punt, het atrium, dat dient als verbindingsstuk tussen diverse clusters, waardoor flexibiliteit en multifunctionaliteit worden gestimuleerd, zowel binnen als buiten de gebruikelijke schooluren.

Focus op duurzame oplossingen

Samen met de partners van Aurora Scholen investeert Van Roey in duurzame bouw- en onderhoudsoplossingen op lange termijn. Dit omvat voor De Smiskens onder andere het gebruik van luchtwarmtepompen, zonnepanelen en de integratie van CO2-neutrale betonblokken, ontwikkeld in samenwerking met VITO, waarmee de nadruk wordt gelegd op energie-efficiëntie en milieubewustzijn.

De Smiskens maakt onder andere gebruik van luchtwarmtepompen, zonnepanelen en de integratie van CO2-neutrale betonblokken, ontwikkeld in samenwerking met VITO.'

Alfa TI maakt school met innovatieve technische installaties

Ook zusterbedrijf Alfa TI speelt een cruciale rol door in De Smiskens alle technische installaties te verzorgen, waaronder HVAC, sanitair, brandbestrijding en elektrische systemen (hoog- en laagspanning, data, brandbeveiliging, toegangscontrole, …). De vertrouwde, nauwe samenwerking met Van Roey, draagt uiteraard bij aan het vlotte verloop van dit project. De volledige coördinatie van alle installaties gebeurt in Building Information Modeling (BIM) met behulp van Revit. Deze aanpak stelt Alfa TI in staat om niet alleen efficiënter te werken, maar ook om een nauwkeurige en geïntegreerde planning te handhaven. Hierdoor worden potentiële conflicten tussen verschillende installaties voorkomen.

Een ‘brede school’ met maximale maatschappelijke meerwaarde

Het ontwerp van het gebouw bevordert een breed scala aan toepassingen, niet alleen tijdens de lesuren, maar ook daarbuiten. Diverse faciliteiten, zoals de turnzaal, de muzische ruimte en de keuken zijn niet uitsluitend bestemd voor intern gebruik, maar kunnen ook na de schooluren worden opengesteld voor de bredere gemeenschap, waardoor de school een inclusieve rol speelt in de lokale samenleving.

Diverse faciliteiten, zoals de turnzaal, de muzische ruimte en de keuken zijn niet uitsluitend bestemd voor intern gebruik, maar kunnen ook na de schooluren worden opengesteld voor de bredere gemeenschap.'

DBFM-formule

Het bouwproces volgt de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – een specialiteit van Van Roey) waarbij Aurora Scholen, in dit geval dus Van Roey, gedurende 30 jaar verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het schoolgebouw. Dit lange termijn commitment legt de nadruk op duurzame materialen en elementen. Het technisch en bouwkundig onderhoud van De Smiskens ligt gedurende deze gehele periode in de bekwame handen Van Roey Services.