0

VITO Sustainability Park Mol

Terug naar projecten
VITO
SVR-ARCHITECTS
Van Roey
Alfa TI | vanhout.pro
Industrie
2025
Mol

Een innovatieve samenwerking

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, startte in 2023 met aannemers Van Roey en vanhout.pro in tijdelijke maatschap de bouw van het 'Earth' labogebouw. Meteen de eerste stap in het nieuwe VITO Sustainability Park in Mol.

0

Het project, waarbij diverse innovatieve materialen en energie-efficiëntieprincipes worden toegepast zal medio 2025 in gebruik worden genomen. Het zal niet alleen de onderzoekscapaciteit verbeteren, maar ook een belangrijke volgende stap zijn in het saneren en transformeren van een voormalig vervuild terrein tot een duurzame bedrijfslocatie.

Het Sustainability Park zal niet alleen de onderzoekscapaciteit verbeteren, maar ook een belangrijke volgende stap zijn in het saneren en transformeren van een voormalig vervuild terrein tot een duurzame bedrijfslocatie.'

Een boeiend, flexibel project

Het bouwproces van deze nieuwe site wordt gekenmerkt door het feit dat comforteisen en materialisaties in het beginstadium nog niet vastliggen en vormkrijgen doorheen het proces. Het onderlinge vertrouwen tussen VITO, Van Roey, Alfa TI en vanhout.pro was dus bepalend. We mogen zeggen dat de aanbesteding werd gewonnen op basis van het doortastend plan van aanpak én de uitgesproken familiale cultuur bij Van Roey.

Duurzame innovatiehub

Deze geavanceerde infrastructuren zullen niet alleen een efficiëntere werkomgeving bieden, ze zullen vooral ook plaats bieden aan verschillende labo's en demoruimtes; de corebusiness van VITO. De ruimtes zijn bedoeld voor de ontwikkeling van toekomstige duurzame technologieën, gericht op zowel binnenlandse als buitenlandse ‘factories of tomorrow’. We bekijken nu volop hoe we duurzame energietechnieken maximaal efficiënt kunnen toepassen; geothermie, lucht-water, een ESCO; alles wordt bekeken.

Alfa TI: Toonaangevend in technische installaties

Zusterbedrijf Alfa TI verzorgt in het VITO Sustainability Park de HVAC-technieken, de sanitaire installaties en de aanvoer van labo-gassen. Onnodig te zeggen dat deze posten in een dergelijk high-end project een precaire rol spelen. Zoals hun imposante trackrecord in de pharma, labobouw en zelfs nano-technologische sector aantoont, zijn dergelijke hoogwaardige projecten aan Alfa TI welbesteed. De vlotte samenwerking tussen Alfa TI, Van Roey en vanhout.pro staat garant voor een efficiënte uitvoering van het project, waarbij de specifieke expertise van de ene partij de meerwaarde van de ander versterkt.

Zoals hun imposante trackrecord in de pharma, labobouw en zelfs nano-technologische sector aantoont, zijn dergelijke hoogwaardige projecten aan Alfa TI welbesteed.'

Flexibele samenwerking

Doorheen het proces krijgen verschillende concrete eisen meer vorm, wat een flexibele benadering van het ontwerp en de bouw noodzakelijk maakt. Er is een voortdurende wisselwerking tussen VITO, SVR-ARCHITECTS en de aannemers. Bij dit project wordt bijvoorbeeld ook de innovatieve Carbstone-technologie van VITO toegepast. Hierbij worden staalslakken met behulp van koolstofdioxide omgezet in een duurzaam bouwmateriaal. Dit illustreert meteen ook de mooie kruisbestuiving en kennisdeling tussen Van Roey en VITO, gericht op CO2-neutraliteit en de realisatie van een duurzame toekomst voor de bouw- en andere sectoren. De samenwerking met architectenbureau SVR-ARCHITECTS verloopt vlot en gestructureerd, waarbij het streven naar duurzaamheid en functionaliteit centraal staat.

Een tastbare bijdrage aan toekomstige oplossingen

Met een voorziene oplevering in de zomer van 2025, belooft het nieuwe sustainability park van VITO een vooraanstaande rol te spelen in de ontwikkeling en opschaling van toekomstige duurzame technologieën voor zowel nationale als internationale doeleinden. "Het nieuwe sustainability park van VITO belooft een vooraanstaande rol te spelen in de ontwikkeling en opschaling van toekomstige duurzame technologieën.